Limix


Idź do treści

Adaptacja

Dokumentacje techniczne domów powtarzalnych są projektami architektoniczno - budowlanymi, opracowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3 listopada 1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dn. 20 listopada 1998).Aby na ich podstawie można było uzyskać pozwolenie na budowę, muszą być włączone w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:

  • projekt domu z dokonaną adaptacją do warunków lokalnych,
  • projekt zagospodarowania działki,
  • warunki techniczne wykonania i projektowania przyłączy ( woda, kanalizacja, gaz. prąd itp.)
  • warunki na wykonanie zjazdu


Wszystko ww. musi być opracowane na podstawie prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i przepisow pokrewnych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy przez uprawnioną osobę - projektanta.

Wobec powyższego przed zakupem projektu zapraszamy do naszego biura w celu uzyskania fachowej porady przy zakupie projektu wymarzonego domu czy innej budowli :)

Sławomir Czmoch

Strona główna | Oferta projektowa | Projekty gotowe | Adaptacja | Gminy pow. mińskiego | Kosztorysy | Okna PCV | Nadzory | Świadectwa energ. | Przeglądy tech | Druki | Napisz do nas | Ciekawostki | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego